514 282 607
504 993 560

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe wykonywane są na dużych powierzchniach takich jak hale magazynowe, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe i inne.

Posadzki przemysłowe podlegają dużym obciążeniom, wysokiemu natężeniu ruchu czy wreszcie kontaktowi z czynnikami chemicznymi. Dlatego właśnie niezwykle istotnym jest aby wylewki przemysłowe charakteryzowały się dużą twardością, gładką powierzchnią, wolną od szczelin, pęknięć czy wreszcie wysoką odpornością na ścieranie.

Parametry te spełniają posadzki na bazie betonu. To rozwiązanie jednocześnie trwałe jak i korzystne pod względem ekonomicznym. Ponadto, dodatek materiałów uzupełniających takich jak wcierki, impregnaty, zbrojenie rozproszone oraz materiały dylatacyjne podniósł znacznie efekt odpornościowy i wizyjny wykonywanych posadzek przemysłowych. Rodzaj i ilość zastosowanych dodatków uzależniony jest od przeznaczenia posadzki. Dokładny skład masy dobierany jest na podstawie obliczeń oraz analiz laboratoryjnych.

Dzięki odpowiedniemu doborowi składu mieszanki betonowej jak również należytemu wykonaniu wylewki żywotność posadzki betonowej może wynosić nawet ponad dwadzieścia lat!